Şirketimiz aşağıda yer alan konularda danışmanlık hizmeti vermektedir:

  • Kurumsal finansman hizmetleri (Şirket satın alma, devir, birleşme ve bölünme)
  • Due Diligence (Durum Tespiti)

Şirketimiz sunulan bilginin her yönden araştırılarak bilginin güvenilirliğine karar vermektedir. Durum tespitinin amacı taraflar arasında bilginin şeffaflığı ile kaliteli bilgiye dönüştürülmesi sağlanmaktadır. Durum tespiti sürecinde sektör ve piyasa incelemesi, teknik, mali ve finansal inceleme ayrıca hukuki inceleme aşamaları sonrasında yapılmaktadır.