KGK (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu)
SPK (Sermaye Piyasası Kurulu)
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)